map

Kancelária riaditeľa

Riaditeľ: Michal Němec

Tel.: +421 2 / 5477 6777
Mobil: +421 903 920 520

Projektový manažér

Mgr. Milan Kuzma

e-mail: kuzma.milan@siov.sk

Kontakt pre médiá

PhDr. Ján Füle

mobil: 0948 432 060
e-mail: jan.fule@siov.sk

Adresa

Štátny inštitút odborného
vzdelávania

Bellova 54/A
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Pracovisko

Stromová offices
Stromová 9
831 01 Bratislava 37

Kraj Meno a priezvisko Mail
Banskobystrický kraj Mgr. Kováčik Tomáš tomas.kovacik@siov.sk
Banskobystrický kraj Veľký Marek, Ing. PhD. marek.velky@siov.sk
Banskobystrický kraj Valovičová Natália natalia.valovicova@siov.sk
Trnavský kraj Ing. Grychníková Jana jana.grychnikova@siov.sk
Trnavský kraj Mgr. Vladimír Takáč Vladimir.Takac@siov.sk
Trnavský kraj Ing. Zuzana Uvírová zuzana.uvirova@siov.sk
Žilinský kraj Ing. Haluška Dušan, MBA dusan.haluska@siov.sk
Žilinský kraj Ing. Rebeťáková Stela stela.rebetakova@siov.sk
Žilinský kraj Ing. Rechtorík Ján jan.rechtorik@siov.sk
Trenčiansky kraj Bc. Kovács Gabriel gabriel.kovacs@siov.sk
Trenčiansky kraj Hančin Richard, Ing. PhD. richard.hancin@siov.sk
Trenčiansky kraj Lobotka František, Ing. frantisek.lobotka@siov.sk
Košický kraj Kutrucz Peter, Ing. peter.kutrucz@siov.sk
Košický kraj Ing. Dušan Timko dusan.timko@siov.sk
Košický kraj Horňák Martin, Mgr. martin.hornak@siov.sk
Košický kraj Lehoťáková Jana , Mgr. jana.lehotakova@siov.sk
Prešovský kraj Ing. Ondová Andrea andrea.ondova@siov.sk
Prešovský kraj Mgr. Ján Jackanin jan.jackanin@siov.sk
Prešovský kraj Kočanová Ivana, PhD. ivana.kocanova@siov.sk
Bratislavský kraj Ing. Vajcík Ján jan.vajcik@siov.sk
Bratislavský kraj Barbora Kubíková barbora.kubikova@siov.sk
Nitriansky kraj Mgr. Renáta Hadasová renata.hadasova@siov.sk
Dual pointy
Mesto E-Mail Telefón Adresa
Bratislava dualpointba@siov.sk 0911 469 671 Stromová 9, 831 01 Bratislava 37
Prešov dualpointpo@siov.sk 0910 925 035 Mukačevská 1, 080 01 Prešov
Žilina dualpointza@siov.sk 0910 925 078 Kragujevská 1, 010 01 Žilina
Banská Bystrica dualpointbb@siov.sk 0910 925 038 Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
Trnava dualpointtt@siov.sk 0910 925 079 Koniarekova 17, 917 01 Trnava
Nitra dualpointnr@siov.sk 0910 925 037 Dvorčianska 629, 949 05 Nitra
Trenčín dualpointtn@siov.sk 0910 925 039 Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Košice dualpointke@siov.sk 0910 925 034 Južná trieda 2/A, 040 01 Košice
Centrum orientácie

Ing. Ján Maniaček
jan.maniacek@siov.sk

centrumorientacie@siov.sk
Dvorčianska 629,
949 05 Nitra

Konzultačné hodiny:

pondelok – štvrtok: 8:00 – 16:00 obedňajšia prestávka: 11:30 – 12:00

piatok: 8:00 – 14:00
obedňajšia prestávka: 11:30 – 12:00

sobota – nedeľa: zatvorené