Tlačové správy

Od 1. septembra 2015 sa prostredníctvom zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z. zaviedol systém duálneho vzdelávania. Ide o model odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie.

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania spracoval zoznam prvých zamestnávateľov, ktorí od 1. septembra 2015 poskytujú praktické vyučovania v systéme duálneho vzdelávania vo svojich prevádzkach alebo pracoviskách.