​​​​​​​Školy čaká diskusia o zlepšovaní odborného vzdelávania

Trenčín - 07. decembra 2017 - Riaditelia všetkých stredných odborných škôl zapojených do duálneho vzdelávania sa v piatok, 8.12.2017 stretnú v Trenčíne, aby spolu diskutovali o zvýšení kvality odborného vzdelávania a prípravy najmä s ohľadom na potreby pracovného trhu.

Hlavnou témou stretnutia organizovaného Štátnym inštitútom odborného vzdelávania bude pripravovaná novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a jej vplyv na stredné odborné školy. V rámci tohto bodu sa diskusia dotkne hlavne financovania škôl, nových prvkov systému duálneho vzdelávania a percentuálnych pomerov praktického a teoretického vyučovania v jednotlivých odboroch.

Okrem toho sa zástupcovia škôl budú venovať aj aktuálnej situácii v systéme duálneho vzdelávania - počtu škôl, žiakov a zamestnávateľov, ktorí sú doň zapojení a stavu projektu z pohľadu jednotlivých aktivít.

Diskutovať sa bude aj o chystanej zmene štruktúry štátnych vzdelávacích programov a novej štruktúre normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.