Diskusia s riaditeľmi stredných odborných škôl o duálnom vzdelávaní

Bratislava - 11. decembra 2017 - Otvorenie systému duálneho vzdelávania pre priemyslovky, možnosti riešenia úpravy normatívneho financovania pre školy, vzorové učebné plány a učebné osnovy, ale aj aktuálne počty žiakov v duálnom vzdelávaní a diskusia o praktických otázkach, ktoré prináša každodenná realita. Tieto i ďalšie témy sa niesli piatkovou diskusiou o duálnom vzdelávaní. 

V piatok, 8. decembra 2017, sa v Trenčíne stretli zástupcovia stredných odborných škôl zapojených v systéme duálneho vzdelávania, aby spolu s predstaviteľmi ŠIOVu a sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR diskutovali o duálnom vzdelávaní a možnostiach jeho úpravy tak, ako ich prináša každodenná prax.

Témou diskusie boli aj výsledky pracovnej skupiny, ktorá pripravuje legislatívne znenie novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ale aj aktuálne počty žiakov zapojených v systéme duálneho vzdelávania.

„V minulom školskom roku prax so sebou priniesla sťahovanie žiakov v rámci Slovenska a zamestnávatelia i školy mali snahu o vykrytie voľnej kapacity, ktorá im po odídených žiakoch zostala,“ približuje jednu z riešených otázok Stanislav Pravda zo ŠIOVu a dodáva: „Aj preto je našou snahou nastaviť podmienky vstupu žiakov do systému duálneho vzdelávania aj po 1.9. Pokiaľ majú zamestnávatelia dostatočnú kapacitu a spĺňajú podmienky, v praxi nie je dôvod prečo neumožniť vstup ďalším žiakom.“

Zástupcovia ŠIOVu predstavili stredným odborným školám aj možné riešenia v oblasti krátenia normatívu, keďže školy zapojené v duálnom vzdelávaní vykonávajú relatívne širokú agendu spojenú s týmto typom vzdelávania. Rovnako boli predmetom diskusie konkrétne návrhy, ako riešiť prestup, žiakov, ktorí sa presťahujú alebo z dôvodu nedostatočného prospechu nepokračujú v štúdiu, či otvorenie systému duálneho vzdelávania pre ďalšiu skupinu odborov M a L, teda priemyslovky.

Školy taktiež požadujú, aby si vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy mohli upravovať samé a nemali ich striktne dané.

„Stredné odborné školy zapojené v systéme duálneho vzdelávania prejavili záujem o ďalšie stretnutia, ktoré by sa realizovali v pravidelných intervaloch. Rovnako sú naklonené koncepcii duálneho vzdelávania a považujú ho za kvalitnú alternatívu klasickej formy odborného vzdelávania a prípravy,“ doplnil Pravda k výsledkom diskusie s riaditeľmi škôl.