Podporujeme kariérovú orientáciu žiakov. Začali sa prvé školenia pre učiteľov základných škôl

Bratislava - 15. decembra 2017 - Podpora kariérovej orientácie žiaka, podchytenie jeho schopností, talentu a nadania už počas základnej školy  je jedným zo základných predpokladov pre ich úspešný výber budúceho povolania a uplatnenia sa v praxi a témou školení, ktoré realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Prvé z nich prebiehajú počas týchto dní v Bratislave a v Košiciach pre 27 učiteľov základných škôl.

Kurzy sú zamerané interaktívne s cieľom učiteľov inšpirovať, ako pracovať na hodinách so žiakmi, aké všetky metódy môžu využiť, ako môžu do teoretických hodín vložiť kreatívu a hry, aby žiaka smerovali na správne povolanie a najmä duálne vzdelávanie. Rovnako si učitelia počas kurzov vytvoria profesijné portfólio, aby žiakom mohli jednotlivé, najmä nedostatkové, povolania na trhu práce lepšie predstaviť.

„Mnohí žiaci si jednotlivé povolania idealizujú a často si neuvedomujú, že na to, aby bol človek úspešný potrebuje na sebe pracovať, “ hovorí výchovná poradkyňa Elena Nemcová a dodáva: „Aj preto je potrebné žiakom vysvetľovať, čo jednotlivé povolania obnášajú.“

K jej názoru sa pridáva aj triedna učiteľka a slovenčinárka Mária Škrabáková: „Okrem teoretických vedomostí je potrebné, aby žiaci vedeli komunikovať, pracovať v tíme, povedať si svoj názor, aby sa vedeli u zamestnávateľa odprezentovať. Kurz náš inšpiroval, ako podporovať tieto ich zručnosti cez rôzne hry či kreatívne aktivity.“   

Slavomír Kopanica učí predmet Technika a matematika od 5. po 8. ročník na základnej škole v Malackách: „U žiakov sa snažím prebudiť záujem o techniku a technické zručnosti, často tieto návyky nemajú z domu a len ťažko si vedia potom predstaviť svoje uplatnenie v technických smeroch. Keďže každý žiak je iný a vyžaduje si iný prístup, mne kurz ukázal ďalšie možnosti, ako so žiakmi pracovať.“

Bezplatné trojdňové kurzy realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.  Počas nasledujúcich dvoch rokov takto vyškolíme viac ako 1 000 účastníkov z radov učiteľov, výchovných a kariérových poradcov, majstrov odbornej výchovy či riaditeľov. Kurzy pre stredné školy začnú v prvom štvrťroku budúceho roka, pre základné školy budú najbližšie termíny vo februári.