Zoznam učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania

Zoznam učebných a študijných odborov, ktoré sú zaradené v duálnom vzdelávaní:

  kód odboru názov učebného/  študijného odboru
1 2411 K mechanik nastavovač
2 2413 K mechanik strojov a zariadení
3 2426 K programátor obrábacích  a zváracích strojov a zariadení
4 2495 K autotronik                                                                exper.overovanie
5 2423 H nástrojár
6 2430 H operátor strojárskej výroby
7 2433 H obrábač kovov
8 2435 H 02  klampiar- stavebná výroba
9 2466 H 02 mechanik opravár- stroje a zariadenia
10 2466 H 10 mechanik opravár- koľajová vozidlá
11 2487 H 01 autoopravár- mechanik
12 2487 H 02 autoopravár- elektrikár
13 2487 H 03 autoopravár- karosár
14 2487 H 04 autoopravár- lakovník
15 2679 K mechanik- mechatronik
16 2682 K mechanik počítačových sietí
17 2697 K mechanik elektrotechnik
18 2695 Q počítačové systémy
19 2683 H 11 elektromechanik- silnoprúdová technika
20 2738 H 02 operátor sklárskej výroby- obsluha sklárskych automatov
21 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby
22 2860 K chemik operátor
23 2954 H mäsiar
24 2978 H cukrár pekár
25 3152 H 02 krajčír- dámske odevy
26 3137 K operátor odevnej výroby
27 3341  K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
28 3355 H  stolár
29 3370 H čalúnnik
30 3447 K grafik digitálnych médií
31 3457 K operátor tlače
32 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
33 3661 H murár
34 3663 H tesár
35 3678 H inštalatér
36 3684 H strechár
37 4561 H 01 poľnohospodár- mechanizácia
38 4561 H 02 poľnohospodár- farmárstvo
39 6405 K pracovník marketingu
40 6442 K obchodný pracovník
41 2262 K hutník operátor
42 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov
43 2464 H strojný mechanik
44 2488 H mechanik špecialista automobilovej techniky
45 2738 H 01 operátor sklárskej výroby- výroba dutého a lisovaného skla
46 2738 H 03 operátor sklárskej výroby- úprava a zušľachťovanie plochého skla
47 2738 H 04 operátor sklárskej výroby- maľba skla a  keramiky
48 2738 H 06 operátor sklárskej výroby- brúsenie skla
49 2962 H pekár
50 2980 H  pracovník v potravinárstve-výroba trvanlivých potravín
51 2987 H 01 biomechanik- mliekarenská výroba
52 3274 H obuvník
53 3247 K technik obuvníckej výroby
54 3668 H montér suchých stavieb
55 3656 K operátor stavebnej výroby
56 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
57 3759 K komerčný pracovník v doprave
58 3762 H železničiar
59 3763 H manipulant poštovej prevádzky
60 4524 H agromechanizátor, opravár
61 4553 K  podnikateľ pre rozvoj vidieka
62 6444 H čašník, servírka
63 6445 H kuchár
64 6456 H kaderník
65 6460 H predavač
66 6489 H hostinský, hostinská
67 2176 H mechanik banských prevádzok
68 2683 H 12 elektromechanik- automatizačná technika
69 2697 N mechanik elektrotechnik
70 2889 H 04 chemik- spracúvaniev kaučuku a plastov
71 2964 H cukrár
72 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
73 4569 H viazač – aranžér kvetín
74 4571 H záhradník
75 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo
76 6444 K  čašník, servírka
77 6445 K kuchár