Seminár pre základné školy o duálnom vzdelávaní už tento týždeň v 5 krajských mestách

Bratislava - 15. januára 2018 - Oboznámiť triednych učiteľov 8. a 9. ročníkov základných škôl i výchovných poradcov s témou duálneho vzdelávania majú jednodňové stretnutia, ktoré realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania tento týždeň v piatich krajských mestách Slovenska.

 

Jednodňové semináre poskytnú nielen výchovným poradcom, ale aj triednym učiteľom potrebné informácie o systéme duálneho vzdelávania, o žiadaných profesiách na trhu práce, zodpovedia na otázku, aká je úloha základnej školy v ňom, ktoré odbory sú do systému duálneho vzdelávania zahrnuté, aké výhody a možnosti vo svojej kariére takto žiaci získajú.

 

Súčasťou stretnutí bude prezentácia ponuky učebných a študijných odborov pre školský rok 2018/2019 a predpoklad pre školský rok 2019/2020 zo strany všetkých zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania.

 

Miesta a termíny stretnutí

 

Všetky semináre sú jednodňové a konajú sa v čase od 13.00 do 15.00 hodiny v týchto termínoch a mestách:

16.01.2018

Dual point, Kragujevská 1, Žilina

16.01.2018

Dual point, Koniarekova 17, Trnava

17.01.2018

Základná škola, Janigova 2, Košice

18.01.2018

SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, Nitra

18.01.2017

Dual point, Jilemnického 2, Trenčín

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania realizuje semináre v rámci NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP.

 

Benefity žiakov v SDV dual point.pdf

Duálne vzdelávanie na prvý pohľad dual point.pdf

Kroky žiaka pre vstup do SDV dual point.pdf

Kroky žiaka pre vstup do SDV od 2018 2019.pdf

 

www.dualnysystem.sk