Pracovné stretnutie na tému „Duálne vzdelávanie – najlepšia cesta pre našu budúcnosť“

Bratislava - 30. januára 2018 - „Duálne vzdelávanie - najlepšia cesta pre našu budúcnosť“ je názov pracovného stretnutia, ktoré pre Vás organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Jednodňové podujatie sa bude konať dňa 8. februára 2018 v priestoroch sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja na ulici K dolnej stanici 7282/20A v zasadačke na 1. poschodí.

Program stretnutia: 

9:30 – 10:00       Prezentácia účastníkov

10:00 – 10:10     Otvorenie

10:10 – 10:40     Implementácia systému duálneho vzdelávania za účasti

                            zamestnávateľov, SOPK a NP Duál

10:40 – 10:50     Duál pointy a ich poslanie

10:50 – 11:00     Zapojenie zamestnávateľov a škôl do duálneho

                           vzdelávania                     

11:00 – 11:30     Príprava duálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019

11:30 – 12:00     Prestávka

12:00 – 13:00    Novelizácia legislatívy od 1.9.2018 a zmeny v duálnom                                              vzdelávaní

13:00 – 13:30     Okruhy otázok podľa návratiek od zamestnávateľov

13:30 – 14:30     Diskusia

14:30 – 14:40     Záver

Svoju účasť, prosím potvrďte najneskôr do 06. 02. 2018 prostredníctvom elektronickej návratky:                                                                           https://goo.gl/forms/RbkoGbQanmuKnOMB2

Tešíme sa na spoločné stretnutie.