​​​​​​​Gumársky priemysel využíva najnovšie technológie, stále ich však riadi človek

„Plasty a guma sú všade okolo nás,“ hovorí žiak druhého ročníka v odbore operátor gumárskej a plastikárskej výroby Strednej odbornej školy v Púchove Ľuboš Gabriš. O uplatnenie na pracovnom trhu sa teda báť nemusí. Štúdium tohto odboru v duálnom systéme vzdelávania mu navyše zabezpečuje praktickú prípravu, ktorú považuje za najväčšiu výhodu.

Ako ste sa k duálnemu vzdelávaniu dostali a prečo ste sa preň rozhodli?

Duálne vzdelávanie sa začalo znovu objavovať, viac sa o ňom rozpráva, nejaké informácie boli aj v televízii. Zaujalo ma, pretože má týždeň školy a týždeň praxe, a tak som sa preň rozhodol. Získam maturitné vysvedčenie a výučný list a okrem toho mám so zamestnávateľom zmluvu, na základe ktorej môžem nastúpiť do zamestnania.

Čo všetko robí operátor gumárskej a plastikárskej výroby?

Má na starosti priebeh a správne fungovanie linky, ktorá spracováva gumu, prípadne plasty. Keď sa objaví nejaká porucha, musí s ňou oboznámiť kompetentných pracovníkov a potom sú tam na to už údržbári a konkrétni ľudia. Skrátka, dohliada na to, aby všetko išlo tak ako má a keď sa objaví nejaká porucha alebo iný problém, musí to nahlásiť.

Kde sa môžeme stretnúť s prácou a výrobkami gumárskej a plastikárskej výroby?

Všade okolo nás. Plasty a guma sú takmer všade.

Ako vyzerá bežný deň budúceho operátora gumárskej a plastikárskej výroby v škole  a ako u zamestnávateľa?

V škole sa normálne učíme, učivo je trochu nahustenejšie, lebo sa z dvoch týždňov musí zmestiť do jedného, ale je upravené tak, aby sme ho zvládali. Máme aj predmety, ktoré sú špecifické pre operátorov gumárskej a plastikárskej výroby, ako materiály a technológia. Čo sa naučíme v škole si môžeme overiť na praxi. Prípadný problém u zamestnávateľa nahlásime predákovi, ktorý je na konkrétnej linke a on ho potom nahlási ďalej. Teraz sme na jednej linke dvaja žiaci. Každá je špecifická a má na starosti určitú časť práce.

Máte možnosť využívať u zamestnávateľa najnovšie technológie? Aké to má výhody?

Môžeme využívať najnovšie linky. Je to už novší a ľahší spôsob, keďže všetko je plne automatizované, stále však musí byť na linke ako dozor človek, zamestnanec. Riešime skôr také bežné problémy, bežné poruchy. Väčšinou sa opravia tak do dvadsiatich minút, aby všetko mohlo bezpečne pokračovať ďalej a aby neboli veľké prestoje vo výrobe.

Už sme spomínali, že asi najväčším benefitom vzdelávania aj u zamestnávateľa je samotná prax, máte aj nejaké ďalšie výhody? Ktoré konkrétne?

Určite to, že prax je platená. Dostávame mzdu za produktívnu prácu, plus štipendium zo školy za prospech. Takže nemusím chodiť na brigády a môžem si niečo našetriť. Máme zaplatené obedy, každý rok dostávame nové pracovné oblečenie. Chodievame na výlety, napríklad na autosalóny a podobne.

Máte možnosť sa zúčastniť aj nejakej zahraničnej stáže, prípadne výmenného pobytu?

V treťom ročníku by sme mali ísť do Hannoveru, do centrály spoločnosti u ktorej sa prakticky vzdelávame. Vycestovať by sme mali na mesiac. Zistíme, ako to funguje v hlavnej firme. Určite sa zdokonalíme aj v angličtine, ktorá je vo firme Continental firemným jazykom a podmienkou, hoci ide o nemeckú firmu.

Prečo je podľa Vás v tomto konkrétnom odbore dôležité prepojenie teórie s praxou, školy so zamestnávateľom?

Keď som na praxi, trochu si odpočiniem od školy a naopak v škole si zase oddýchnem od praxe. Teória sa strieda s praxou, takže to nie je jednotvárne. Plus je tiež v tom, že si môžeme veci prakticky vyskúšať u zamestnávateľa, riešiť reálne problémy, ľahšie sa naučiť odborné predmety.

Aké máte pracovné plány po skončení školy?

Chcel by som sa zamestnať, ale popri práci si dorobiť ešte aj vysokú školu. Sme žiaci  s praxou,  to už  je pre nás plus a po vysokej škole by to malo byť ešte lepšie, takže potom je možný aj nejaký kariérny rast. Firma sama podporuje štúdium na vysokej škole, pretože potrebuje odborných zamestnancov, technológov a podobne.

Čo hovoria rovesníci na to, že študujete tento odbor?

Tiež sa oň zaujímali. Niekoľko rokov sa o ňom veľmi nehovorilo, ale teraz, keď začalo duálne vzdelávanie, tak sa aj mladí ľudia o odbor operátor gumárskej a plastikárskej výroby začali viac zaujímať. Niektorých zaujme striedanie, týždeň školy a týždeň praxe, niektorých zase zaujíma prax priamo u zamestnávateľa, najmä ak chcú v spoločnosti zostať pracovať.

Keby ste ho mali odporučiť, prečo sa oplatí študovať?

Po štúdiu môžu žiaci zostať pracovať u zamestnávateľa, majú výhodu oproti zamestnancom, ktorí sú bez vyučenia a počas štúdia majú prax platenú. Ak chcú, môžu tiež pokračovať v štúdiu ďalej. Okrem toho je uplatnenie tohto odboru na trhu veľmi široké. Boli sme prvý, skúšobný ročník, ale teraz, keď už viem o čom štúdium tohto odboru je, išiel by som do toho znova. Duálne vzdelávanie je hlavná a najväčšia výhoda.

 

 

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania: http://dualnysystem.sk/Ponuka.aspx