Budúci mechanik elektrotechnik Tomáš: Duálny systém by som odporučil každému

Žiak druhého ročníka odboru mechanik elektrotechnik na Strednej odbornej škole  technickej vo Vrábľoch Tomáš Čavojský od začiatku vedel, že chce študovať v systéme duálneho vzdelávania. A odporučil by ho každému, hlavne kvôli výhodám, ktoré prináša. Najzaujímavejšie je podľa neho sledovať a učiť sa ovládanie strojov a ich riadenie pomocou počítačov.

 

 

Ako ste sa dostali k odboru mechanik elektrotechnik?

Na konci deviateho ročníka základnej školy som sa musel rozhodnúť, na akú strednú školu pôjdem. Hľadal som na internete rôzne odbory a všimol som si strednú školu, na ktorej teraz študujem. Išli sme sa sem so spolužiakmi pozrieť aj na deň otvorených dverí a tak ma to zaujalo, že som sa pre školu aj rozhodol. Mal som ešte jednu povedzme zálohu, ale keď som videl tento odbor, bol som si istý, že chcem študovať odbor mechanik elektrotechnik.

Boli ste od začiatku rozhodnutý ho študovať v duálnom systéme?

Áno, od začiatku som bol rozhodnutý, že chcem svoj odbor študovať v duálnom systéme. Neľutujem, že som sa preň rozhodol, pretože má množstvo výhod, hlavne tú, že môžem praxovať priamo vo firme, pričom niektorí stredoškoláci túto možnosť nemajú. Okrem toho, od firmy dostávame aj štipendium a pracovné oblečenie.

Zaujímala Vás elektrotechnika už od detstva alebo ste sa k nej dostali až na strednej škole?

Ako malý som o tomto odbore ešte veľmi nepremýšľal. Aj keď určitý záujem o elektrotechniku tam bol, rovnako ako súčasné deti aj ja som trávil čas aj na počítači. Ale keď som sa dostal na túto strednú školu, tak ma to začalo skutočne zaujímať a chytilo ma to, tak v tom aj pokračujem.

Je niekto v rodine, kto sa venuje tejto oblasti alebo vy budete prvý?

V rodine už máme viac ľudí, ktorí sa vyučili za elektrotechnikov a sú celkom úspešní, tak dúfam, že sa to podarí aj mne. Aj keď napríklad niečo nepochopím v škole, tak mi vedia pomôcť. Boli mi veľkou inšpiráciou aj pri výbere odboru, ktorý budem študovať.

Aká je pracovná náplň mechanika elektrotechnika?

Mechanik elektrotechnik vykonáva rôzne elektrotechnické činnosti od návrhu, cez výrobu až po montáž. Vie diagnostikovať a odstrániť poruchy na elektrických zariadeniach, s ktorými musí vedieť aj pracovať. Je naozaj veľkou výhodou, že u zamestnávateľa pracujeme s najnovšími technológiami, určite to využijeme hlavne neskôr v zamestnaní. Nemám len teoretické, ale aj praktické vedomosti. To, čo sa naučím, si môžem vyskúšať.

Čo všetko ste sa už počas štúdia naučili?

Používať rôzne meracie prístroje, napríklad ampérmeter, voltmeter, aj osciloskop. Naučili sme sa napríklad aj vytvárať elektrické zapojenia a schémy pomocou softvérov Eagle, ProfiCAD. Vieme už viacero vecí.

Ako vyzerá vzdelávanie mechanika elektrotechnika v škole a ako u zamestnávateľa?

V škole získavame hlavne teoretické vedomosti, máme aj špeciálne predmety zamerané presne na elektrotechniku, ako sú napríklad grafické systémy alebo automatizácia a ešte rôzne iné. Čo sa týka praxe, tak to, čo sa naučíme v škole si môžeme na praxi vyskúšať. Tieto dve zložky sa navzájom prepájajú, už som sa stretol aj s takou situáciou, že presne to, čo sme sa učili v škole sme potom robili aj na praxi.

Prečo je podľa Vás v tomto konkrétnom odbore dôležité spojenie školy a zamestnávateľa?

Je to dôležité  najmä preto, že škola nemusí mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby nám zabezpečila možnosť pracovať na takých strojoch, s akými sa stretávame na praxi. Veci, ktoré sa v škole naučím, si u zamestnávateľa prakticky vyskúšam.

Ako máte rozložené vzdelávanie v škole a u zamestnávateľa?

Rozdelenie máme také, že týždeň sa učíme v škole a hneď na ďalší týždeň ideme na prax do firmy a takto sa to stále strieda. Dá sa zvládnuť jedno aj druhé, je to rozložené tak, aby sme stíhali školu aj prax.

Už v názve tohto odboru je elektrotechnika, takže je jasné, že úzko súvisí s najnovšími technológiami. Ako sa na prácu s nimi pripravujete?

Čo sa týka najnovších technológií, tak po teoretickej stránke sa o nich učíme v škole, ale vyskúšať si na nich pracovať môžem až na praxi. V škole môžeme robiť rôzne simulácie, nie všetky si vieme aj  v škole odmerať, preto je výhoda prax u zamestnávateľa.

Aké ďalšie výhody okrem praktickej prípravy Vám duálne vzdelávanie prináša?

Výhodou duálneho vzdelávania je získať hneď po škole zamestnanie, či už vo firme z praxe alebo niekde inde. Plusom je, samozrejme aj to, že budem už rovno pripravený  na prácu, pre konkrétny odbor. Potom je tam, ako som spomenul aj štipendium, ktoré dostávame. Firma nám zaobstaráva aj pracovný odev a obedy počas pracovnej doby.

Odporučili by ste tento odbor v duálnom vzdelávaní žiakom, ktorí sa teraz rozhodujú kam na strednú školu?

Študovať v duálnom systéme by som určite odporučil každému, hlavne kvôli výhodám, ktoré poskytuje. Je veľmi veľkým plusom, keď niekto môže robiť to, čo ho baví a pripravovať sa na svoje budúce zamestnanie teoreticky aj prakticky.

Čo považujete vy osobne na práci mechanika elektrotechnika za najzaujímavejšie?

Za najzaujímavejšie považujem to, že si viem sám navrhnúť a vyrobiť elektrické zariadenie ako napríklad blikač, snímač. Čo sa týka praxe, je zaujímavé sledovať a učiť sa ovládanie strojov a ich riadenie  pomocou počítačov, ako sú spolu spojené, ako celá výroba prebieha. Všetko už ide cez najnovšie technológie.

Ako reagujú rovesníci na to, že študujete tento odbor?

Veľa mojich rovesníkov sa rozhodlo pre rovnaké alebo podobné odbory, ale na iných miestach. Väčšia časť z nich však nie je v duálnom vzdelávaní, keď im o tom rozprávam, tak to považujú za veľkú výhodu a dá sa povedať, že aj trochu závidia.

Aké máte pracovné plány po skončení školy?

Ako prvé mi napadlo, že sa po skončení školy zamestnám vo firme, kde mám teraz prax, keďže mám takú ponuku, ale trochu som premýšľal už aj nad tým, že by som pokračoval v štúdiu. Ešte nie som úplne rozhodnutý. Chcel by som sa aj posunúť na vyššie miesto a zdokonaľovať sa, stať sa po prípade aj vedúcim výroby.

Považujete za prínos to, že hneď po skončení strednej školy budete mať náskok v podobe praktickej prípravy?

Určite, pretože už budem vyučený priamo do konkrétneho zamestnania. Nebudem potrebovať zaškolenie a podobne. Už budem poznať celú firmu, kultúru, kolektív a samozrejme stroje a prácu s nimi. Budem pripravený na konkrétnu pracovnú pozíciu, z ktorej môžem prípadne postupovať.

Máte možnosť pokračovať v štúdiu a uvažujete o nej?

Takúto možnosť samozrejme mám a ako som hovoril, ešte nie som úplne rozhodnutý, či budem pokračovať v štúdiu alebo nie.

 

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania: http://dualnysystem.sk/Ponuka.aspx