Duálne vzdelávanie vo Vacuumschmelze, s.r.o. a SPŠ Nové Mesto nad Váhom

Do systému duálneho vzdelávania je zapojená aj spoločnosť Vacuumschmelze, s.r.o., ktorá spolu so Strednou priemyselnou školou v Novom Meste nad Váhom pripravuje žiakov v štvorročných maturitných odboroch mechanik nastavovač a mechanik mechatronik. Viac o duálnom vzdelávaní v spoločnosti a o výberoch žiakov sa dozviete v priloženom letáku a na http://www.vacuumschmelze.sk/index.php?id=1284

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania: http://dualnysystem.sk/Ponuka.aspx