V duálnom systéme vzdelávania si žiak so školou vyberá aj zamestnávateľa

Bratislava - 29. marca 2018 - Podávanie prihlášok na stredné školy je v plnom prúde. Deviataci sa ešte niekoľko dní budú rozhodovať, aká škola či odbor sú pre nich to pravé. Pomôckou je pre nich aj aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania.

 

Žiaci končiaci základnú školu robia v tomto období jedno z doposiaľ najdôležitejších rozhodnutí vo svojom živote. Výber strednej školy nie je jednoduchou a niekedy ani jednoznačnou voľbou a zaváži pri ňom množstvo kritérií. 

 

Veľmi veľká časť rodičov žiakov základných škôl, až 81percent, sa pri výbere strednej školy zaujíma aj o istotu zamestnania po skončení štúdia. Aj z tohto dôvodu si stále viac žiakov vyberá odborné vzdelávanie a odbory zapojené do systému duálneho vzdelávania, ktorý je zárukou nízkej nezamestnanosti ich absolventov. „Záujem o systém duálneho vzdelávania sa neustále zvyšuje medzi rodičmi, žiakmi aj firmami. Prvý rok sme mali dvadsaťjeden žiakov, v druhom roku päťdesiatdeväť žiakov a teraz deväťdesiatdeväť,“ potvrdzuje riaditeľ Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom Miroslav Dziak.

 

Odborné vzdelávanie ponúka žiakom široké spektrum technických, netechnických, moderných aj tradičných, rozšírených či netypických odborov, z ktorých si môžu vyberať. Navyše systém duálneho vzdelávania (SDV) spája školy so zamestnávateľmi a dáva žiakom významnú praktickú skúsenosť, a tým veľké šance uplatniť sa na pracovnom trhu, množstvo žiakov má hneď po skončení školy zamestnanie úplne isté.

 

„Máloktoré školy majú takú záruku ako tie, ktoré sa zapojili do duálu, že ich absolventi nezostanú na úrade práce, ale  majú po skončení školy garantované miesto,“ doplnila riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave Tatiana Mókosová. Okrem toho spojenie teórie s praxou prináša aj množstvo ďalších benefitov ako získavanie pracovných návykov či finančné ohodnotenie žiaka.

 

V duálnom vzdelávaní si žiak vyberá okrem školy aj zamestnávateľa, u ktorého bude vykonávať prax v odbore, o ktorý má záujem. V úplne prvom kroku si z ponuky učebných miest pre školský rok 2018/2019  vyberie zamestnávateľa a následne školu, s ktorou daný zamestnávateľ spolupracuje.  Potom  si žiak podá prihlášku u vybraného zamestnávateľa v stanovenom termíne. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré od neho získa po úspešnom absolvovaní výberového konania, odovzdá spolu s prihláškou na strednú školu najneskôr do 10. apríla 2018. Po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania na strednej škole  uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, na základe ktorej sa bude počas štúdia vzdelávať priamo u zamestnávateľa.

 

Podrobný rozpis krokov žiaka pre vstup do systému duálneho vzdelávania nájdete na: http://www.dualnysystem.sk/Terminy/1/08_02_2017/Kroky%20ziaka%20pre%20vstup%20do%20SDV.pdf

Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania: http://www.siov.sk/TopAktualita.aspx?Aktualita=74

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania: http://dualnysystem.sk/Ponuka.aspx