Absolvent odboru obchodný pracovník je pripravený pre akékoľvek odvetvie obchodu

Bratislava - 3. apríla 2018 - Profesionálny obchodný pracovník je prínosom ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zákazníkov. Teoretické vzdelávanie v tomto odbore je za roky jeho existencie už prepracované do detailov. Duálne vzdelávanie zase umožňuje žiakovi priame prepojenie s praxou. Výsledkom je hotový a všeobecne pripravený absolvent pre trh práce.

 

 

„Práca obchodného pracovníka zahŕňa množstvo teoretických znalostí – ekonomiku, tovaroznalectvo, fungovanie obchodnej prevádzky, až po prax. V zákulisí sa odohráva ešte oveľa viac, ako zákazník vidí,“ hovorí tretiak odboru obchodný pracovník na Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave Oliver Garbini.

Sám sa už podľa vlastných slov počas štúdia s praktickou prípravou naučil veľmi veľa, keďže pred nástupom na školu o tovare a jeho kategóriách veľa nevedel.  „Naučil som sa, že neexistuje iba jeden výrobok, ale sú aj rôzne rozdelenia a podtriedy. Viem sa viac a ľahšie orientovať v tovare. Čo sa týka prístupu k zákazníkovi, treba sa k nemu správať slušne a ústretovo,“ prízvukuje Oliver. Pri tejto práci je, ako hovorí, najdôležitejšie mať dobré odborné vedomosti a vedieť s nimi pracovať v praxi. Veľmi podstatný je tiež už spomínaný prístup k zákazníkovi.

 

 

„Študenti sa učia predovšetkým spoznávať prevádzku predajne, a to od úplných základov. Od toho, kde sa objednáva tovar, ako sa prijíma, skladuje, ošetruje, oceňuje, ako sa má uložiť na predajni až po samotný predajný proces a následné spracovanie dokumentácie,“ priblížila riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave Tatiana Mókosová.

Našťastie už podľa nej skončila éra, keď si niektorí naivne mysleli, že v obchode môže robiť každý. Samotní zamestnávatelia už chcú mať kvalifikované pracovné sily. „A v neposlednom rade by mali v obchode pracovať kvalifikovaní pracovníci aj preto, aby sme my zákazníci boli spokojní. Aby ste v obchode našli človeka, ktorý nám je schopný vysvetliť čo si chceme kúpiť, aké to má parametre a ako sa to používa, aby sme si to nemuseli iba naštudovať sami doma,“ dodala. Absolvent odboru obchodný pracovník je všeobecne pripravený, keďže odbory už v súčasnosti nie sú rozdelené podľa sortimentov tovaru, na ktoré sa zameriavajú ako to bolo v minulosti.

 

 

Ako dodala riaditeľka, obchodný pracovník sa za posledné roky vďaka systému duálneho vzdelávania veľmi spropagoval a aj žiaci oň javia vyšší záujem  ako v minulosti. Duálne vzdelávanie celkovo vníma ako veľkú výhodu. „Máloktoré školy majú takú záruku ako tie, ktoré sa zapojili do duálu, že ich absolventi nezostanú na úrade práce, ale  majú po skončení školy garantované miesto,“ zdôraznila riaditeľka.

Oliver vidí plusy systému duálneho vzdelávania tiež hlavne v istej práci po škole, worshopoch, návštevách rôznych miest a finančnom ohodnotení. „Mať vlastné financie je pre mňa dôležité preto, že nemusím byť závislý od otca. Keď niečo chcem, môžem si to kúpiť sám. Je to už taká príprava na dospelosť. Už viem koľko musím pracovať, aby som dostal peniaze,“ zdôvodnil prínos zárobku pre žiakov Oliver. Čo sa týka svojho pracovného pôsobenia má už tiež v celku jasno. „Chcel by som zostať tu, v dm drogerie markt a potom, keď dostanem lepšiu ponuku, prípadne aj postúpiť vyššie,“ uzavrel budúci profesionálny obchodný pracovník.

Video k profesii obchodný pracovník si môžete pozrieť tu: http://dualnysystem.sk/Videogaleria.aspx

Rozhovor so žiakom odboru obchodný pracovník si môžete prečítať tu: https://bit.ly/2GUrynQ

Rozhovor s Tatianou Mókosovou, riaditeľkou Strednej odbornej školy Samuela Jurkoviča v Bratislave si môžete prečítať tu: https://bit.ly/2IozAme

 

 

 

#dualnevzdelavanie

Uč sa, získaj prácu a zarábaj už na strednej

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania: http://dualnysystem.sk/Ponuka.aspx