Potravinári sú po škole vďaka praktickej príprave vo výrobe ako doma

Bratislava - 17. apríla 2018 - Žiak odboru pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín prechádza postupne celou výrobou. Ovláda správnu výrobnú prax, potravinárske suroviny, vie s nimi pracovať, pozná záručné doby surovín, ovláda technologické postupy v potravinárstve, konzervárenské metódy, posudzovanie a hodnotenie kvality výrobkov.

odbor pracovník v potravinárstve

„Rovnako ako vo väčšine iných oblastí aj v potravinárstve sa zaviedli nové inovatívne technológie a technologické zariadenia,“ konštatoval riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi Štefan Gaman. Podčiarkol tiež, že žiaci odboru pracovník v potravinárstve-výroba trvanlivých potravín majú praktickú prípravu priamo u zamestnávateľa už od prvého ročníka. Prichádzajú do styku s technologickým zariadením, s výrobnými linkami, skladovým priestorom a tiež so zamestnancami firmy.

Štefan Gaman, riaditeľ 

„Majú tak zabezpečenú úzku prepojenosť teórie s praxou. Žiaci sú v reálnom pracovnom prostredí a nadobúdajú pracovné návyky potrebné pre ich profesijný rast. Okrem toho dostávajú od zamestnávateľa aj viaceré benefity ako finančné zabezpečenie, príspevok na stravu, odmena za produktívnu prácu a podobne,“ vymenoval Gaman. Absolventi tohto odboru majú odborné vedomosti a praktické zručnosti z potravinárskych výrob, ovládajú technológiu výroby a strojné zariadenie v potravinárstve.

Žiačka druhého ročníka odboru pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi Karin Obertová podotýka, že odborný potravinár musí vedieť zo surovín, ktoré sa do firmy dovezú alebo sa v nej priamo vyrobia, vytvoriť finálny produkt. Okrem toho je však jeho úlohou aj starať sa o samotné stroje.

„Najzaujímavejšia je výroba. Ako z nejakej masy surovín vznikne bujón alebo polievka. Ako sa to celé balí, celý proces výroby,“ myslí si Karin. Podľa vlastných slov už zvláda odoberanie výrobkov zo stroja, skladanie a vkladanie do krabičiek, práce okolo stroja, jeho čistenie, keď je zastavený a podobne. „Teraz sa učíme už aj za operátorov, ktorí majú stroj na starosti. Budeme ho musieť vedieť opraviť, keby sa niečo stalo, teda to, čo by mohol opraviť ešte operátor, nie už opravár,“ doplnila.

Duálny systém, v ktorom svoj odbor študuje považuje Karin za výhodný, pretože na teórii preberú nejakú tému a na praxi ju už priamo využívajú. „Napríklad hovoríme o tom, ako určité stroje fungujú a často si to vieme predstaviť práve vďaka tomu, že sme ich videli na praxi alebo sme s nimi priamo pracovali. Hneď si vieme predstaviť, o čom je teória a ako vyzerá v praxi. Ako hovorí naša učiteľka, lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť,“ objasnila Karin.

Praktická skúsenosť je podľa nej výhodou aj preto, že po skončení školy sa nebude musieť zoznamovať s pracovným prostredím. „Pôjdem rovno do výroby a budem tam ako doma,“ tvrdí budúca profesionálna potravinárka.

Video k profesii obchodný pracovník si môžete pozrieť tu: http://dualnysystem.sk/Videogaleria.aspx

Rozhovor so žiačkou SOŠ v odbore obchodný pracovník si môžete prečítať tu: https://bit.ly/2vh5nnk

Rozhovor so Štefanom Gamanom, riaditeľom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi si môžete prečítať tu: https://bit.ly/2qD3617

 

#dualnevzdelavanie

Uč sa, získaj prácu a zarábaj už na strednej

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania: http://dualnysystem.sk/Ponuka.aspx