Agrokomplex opäť ožil strednými odbornými školami

Nitra - 27. apríla 2018 - Koniec apríla sa nesie v duchu odborného vzdelávania. Tradičná celoštátna výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca, ktorá na výstavisku Agrokomplex v Nitre prebieha 26. až 27. apríla aj tento rok spája desiatky škôl a odborov, z ktorých je množstvo aj súčasťou systému duálneho vzdelávania.

Rovnako tradične na Mladom tvorcovi nechýba ani Štátny inštitút odborného vzdelávania so svojim stánkom. Okrem neho sa však samostatne prezentovalo aj duálnym vzdelávaním množstvo stredných škôl a v rámci paralelne prebiehajúceho veľtrhu práce Jobexpo aj zamestnávateľov.

„Žiaci počas troch alebo štyroch rokov duálneho štúdia spoznajú firemnú kultúru aj celú firmu. Keď potom dostanú ponuku práce, ktorú dávame každému žiakovi duálneho systému, už takpovediac vedia do čoho idú, ako a kde budú pracovať,“ konštatoval koordinátor duálneho vzdelávania spoločnosti ZF Slovakia Martin Tvrdý. Ako dodal, k duálnemu vzdelávaniu pristupujú naozaj zodpovedne a žiakom, rodičom, ako aj výchovným poradcom sa snažia ukázať, že strojárstvo už nie je špinavou prácou, ako si niektorí môžu myslieť, ale naopak vysokokvalifikovaným odborom, ktorý pracuje s modernými technológiami, s ktorými sa žiaci učia pracovať.

 

 

Duálny systém vzdelávania si pochvaľuje študent odboru mechanik nastavovač zo Strednej odbornej školy technickej v Šuranoch Martin Lauro, ktorý sa prakticky vzdeláva vo firme Osram. „Výhodou je určite to, že máme štvorročný odbor s maturitou plus výučný list. Po vyučení a zmaturovaní môžeme zostať vo firme alebo ísť študovať na vysokú školu. Okrem toho máme rôzne ďalšie benefity,“ ozrejmil Martin.

Nitrianske výstavisko Agrokomplex hostí počas Mladého tvorcu aj súťažnú prehliadku stavebných remesiel SUSO Skill Slovakia, v ktorej si stredoškoláci skúšajú a porovnávajú svoje zručnosti v stolárčine a murárčine. Úlohou súťažiacich v kategórii „stolár“ je vyrobiť vo vymedzenom čase botník. V súťažnej kategórii „murár“ majú pod vedením profesionálnych murárov postaviť fragment z moderných murárskych materiálov či skelet komína. Najúspešnejšie súťažné tímy postupujú do finále, ktoré sa uskutoční na jeseň v Prahe počas medzinárodného stavebného veľtrhu.

Výstava Mladý tvorca podporuje stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém duálneho vzdelávania. Vytvára priestor pre nadviazanie a prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytuje väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce.