Absolvent odboru operátor gumárskej a plastikárskej výroby ovláda celý výrobný proces

Bratislava - 9. mája 2018 - Odborní operátori gumárskej a plastikárskej výroby sú dnes potrební na celom Slovensku. Výhodou je, že  žiaci nežijú izolovane v škole, ale sú priamo vo výrobe a tak majú možnosť vidieť, kam sa priemysel posúva.

odbor operátor gumárenskej a plastikárskej výroby

Tento odbor má, ako hovorí Ľuboš Gabriš, ktorý ho na Strednej odbornej škole v Púchove študuje druhý rok na starosti priebeh a správne fungovanie linky, ktorá spracováva gumu, prípadne plasty. Dohliada na to, aby všetko išlo tak ako má a keď sa objaví nejaká porucha alebo iný problém, musí to nahlásiť. „Môžeme využívať najnovšie linky. Je to už novší a ľahší spôsob, keďže všetko je plne automatizované, stále však musí byť na linke ako dozor človek, zamestnanec,“ priblížil Ľuboš.

Operátor gumárskej a plastikárskej výroby je zameraný na spracovanie gumy a plastov a patrí do aplikovanej chémie. „Na Slovensku tvorí gumársky a plastikársky priemysel dosť významnú zložku ako dodávateľ pre automobilový priemysel. Tento študijný odbor teda pripravuje budúceho profesionála pre potreby chemického priemyslu so zameraním na nové technológie a trvalo udržateľný priemysel, čo je v tomto odvetví nesmierne dôležité,“ zhrnula riaditeľka Strednej odbornej školy v Púchove Lenka Jancíková. Keď sa teda žiaci podľa nej rozhodnú pre štúdium tohto odboru, majú perspektívu uplatnenia v tejto dobe, ale aj v budúcnosti.

riaditeľka SOŠ v Púchove, Lenka Jancíková

Domnieva sa, že pracovný svet zase potrebuje odborníkov, ktorí sa po podpise pracovnej zmluvy hneď adaptujú na firemné pracovné prostredie.  Duálne vzdelávanie v tomto odbore zabezpečuje veľmi úzke prepojenie teoretického vzdelávania s praxou. Dáva možnosť pocítiť pracovnú atmosféru vo firme, získať prax už počas štúdia a samozrejme tiež dostať teoretické vzdelanie v škole. „Je výhodou poznať celý výrobný proces, práca sa tak stáva zaujímavejšou a tiež sa zvyšujú možnosti získať pracovnú pozíciu, ktorá mi  vyhovuje. To je veľké plus, pretože keď príde niekto nekvalifikovaný z vonku, postavia ho možno k jednému stroju a vie jednu operáciu. Nepozná súvislosti, práca je nezáživná a máme tu nežiadúcu fluktuáciu zamestnancov o ktorej sa dnes, bohužiaľ tak často hovorí,“ myslí si Jancíková.

O absolventov operátora gumárskej a plastikárskej výroby je podľa jej slov veľký záujem. „Chémia je všade okolo nás a toto je iba jedna z jej alternatív. Spracovanie polymérov má však veľkú budúcnosť aj v ďalších oblastiach. Sú to predsa výrobky každodennej potreby aj pre domácnosť, zdravotníctvo, potravinársky priemysel, obalovú techniku,“ doplnila riaditeľka.

 

 

Ľuboša duálne vzdelávanie v jeho odbore zaujalo hlavne preto, že má týždeň školy a týždeň praxe. „Získam maturitné vysvedčenie a výučný list a okrem toho mám so zamestnávateľom zmluvu, na základe ktorej môžem nastúpiť do zamestnania,“ vymenoval. Teória sa strieda s praxou, takže to nie je jednotvárne. Plus vidí tiež v tom, že si môže veci prakticky vyskúšať u zamestnávateľa, riešiť reálne problémy a ľahšie sa naučí aj odborné predmety.

Popri práci si Ľuboš plánuje dorobiť aj vysokú školu. „Sme žiaci  s praxou,  to už  je pre nás plus a po vysokej škole by to malo byť ešte lepšie, takže potom je možný aj nejaký kariérny rast,“ uzavrel. Firma Continental Matador Rubber, v ktorej sa prakticky vzdeláva sama podporuje štúdium na vysokej škole, pretože potrebuje aj vysoko kvalifikovaných zamestnancov.

 

Video k profesii operátor gumárenskej a plastikárskej výroby si môžete pozrieť tu: http://dualnysystem.sk/Videogaleria.aspx

Rozhovor so žiakom SOŠ v Púchove v odbore oparátor gumárenskej a plastikárskej výroby si môžete prečítať tu: https://bit.ly/2jMitAu

Rozhovor s riaditeľkou Strednej odbornej školy v Púchove, Lenkou Jancíkovou si môžete prečítať tu: https://bit.ly/2jHlfae

 

#dualnevzdelavanie

Uč sa, získaj prácu a zarábaj už na strednej

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania: http://dualnysystem.sk/Ponuka.aspx