Duálne vzdelávanie v Decodome čakajú významné udalosti

Bratislava - 16. mája 2018 - Partnerstvo škola-žiak-zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania je a má byť prínosom v prvom rade pre žiaka, jednoznačne však obohacuje a posúva všetkých zúčastnených. Príkladom toho je aj spoločnosť Decodom, ktorá je súčasťou duálneho vzdelávania od jeho začiatku v roku 2015 a v súčasnosti ju v rámci neho čakajú dva významné míľniky. 

 

 

Od budúceho školského roka spúšťa v spolupráci so strednými odbornými školami drevárskymi nový odbor, technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba, ktorý doplní stolárov a operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby, ktorí sa už vo firme prakticky vzdelávajú. Okrem toho sa pripravuje aj na ukončenie štúdia prvých absolventov duálneho systému, ktorí sa vo firme prakticky vzdelávajú.

 

„Úplne nový odbor technik drevárskych CNC zariadení sme si vytvorili sami v spolupráci s drevárskymi školami. Záujem oň zo strany žiakov zatiaľ vyzerá dobre, uvidíme, čo bude na konci augusta, keď už budeme mať konkrétne čísla. Doterajšie údaje však ukazujú, že žiaci majú o toto štvorročné štúdium záujem,“ konkretizovala referentka personálneho odboru spoločnosti Decodom Monika Stoličná.

 

Ako doplnila, nový odbor sa rozhodli vytvoriť aj na základe skúseností so systémom duálneho vzdelávania a prispôsobili si ho na podmienky v spoločnosti. „Prispôsobujeme odbory našim novým technológiám, ktoré máme vo výrobe. Žiaci sa spočiatku učili základy, ale keďže teraz máme vo výrobe už množstvo nových technológií, postupne na ne adaptujeme aj odbory a do budúcna plánujeme vytvoriť  ďalšie nové odbory,“ uviedla Stoličná.  

 

Škola alebo školy, hlavne Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch, s ktorou firma predovšetkým spolupracuje podľa nej víta,  keď prídu s nejakým nápadom, ako v prípade spomínaného odboru, ktorý vznikol aj na základe toho, že spoločnosti sa nedarí nájsť kvalifikovaných ľudí na určité pozície.

 

„Teraz budú u nás tiež prvý rok robiť skúšky a končiť tretiaci v duálnom systéme. Zatiaľ, na základe rozhovorov to vyzerá tak, že približne polovica chce u nás zostať zamestnaná. Práve to je výhodou duálneho systému, že žiaci sa u nás priamo v spoločnosti tri alebo štyri roky prakticky vzdelávajú a keď ukončia štúdium, môžeme ich hneď zamestnať bez skúšobnej doby, pretože sú to už hotoví ľudia,“ uzavrela.