Výber a príprava talentov už v pätnástich rokoch

Bratislava - 07. júna 2018 - Snom každého zámestnávateľa je, aby získal čo najviac motivovaných a talentovaných ľudí, so záujmom o svoj rozvoj, lebo práve takíto ľudia sú potom pilierom rozvoja samotnej firmy. Zatiaľ najlepším nástrojom ako to dosiahnuť je duálny systém vzdelávania.

Duálne vzdelávanie podchytí talenty pre budúcich zamestnávateľom v rannom veku 15 rokov a dáva žiakom možnosť rozvíjať ich zručnosti a vedomosti v konkrétnej odbore. V rámci „duálu“ sú zamestnávatelia súčasťou vzdelávacieho procesu, majú tak možnosť formovať a prakticky pripravovať svojich budúcich zamestnancov priamo vo výrobnom procese. Mladí ľudia sú tak prakticky po ukončení školy profesionálmi s praktickými skúsenosťami schopní okamžite nastúpiť do podniku.  

 

Ako to funguje

Systém duálneho vzdelávania na Slovensku vstúpil do života v septembri 2015 a riadi sa zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z.

Do systému duálneho vzdelávania vstupuje zamestnávateľ, ktorý hľadá strednú odbornú školu na spoluprácu. Partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom je definovaný vo forme učebnej zmluvy. Vzťah zamestnávateľa a školy sa riadi zmluvou o duálnom vzdelávaní. Tá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania. 

Trojuholník spolupráce škola-žiak-zamestnávateľ v prípade duálneho vzdelávania prináša jednoznačné výhody všetkým zúčastneným. Jeho stredobodom je žiak, jednoznačne výhody však získava aj zamestnávateľ.

 

Firmy rastú s duálom

Celkovo sa už do slovenského „duálu“ zapojilo takmer päťsto zamestnávateľov s asi tisíckou prevádzok. Vzdelávaním žiakov priamo vo výrobe sa zamestnávatelia vyhnú nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a zdĺhavému a finančne náročnému zaškoľovaniu neodbornej pracovnej sily.

„Vyrábať kvalitne môžeme len s naozaj výborne zaškolenými ľuďmi a s ľuďmi, ktorí spoločnosť poznajú a majú k nej pozitívny vzťah. Toto všetko dokážeme vyprodukovať v rámci trojročného alebo štvorročného obdobia, počas ktorého žiaci dokážu spoznať firemnú kultúru a firmu celú,“ priblížil svoje skúsenosti koordinátor duálneho vzdelávania spoločnosti ZF Slovakia Martin Tvrdý. Ako dodal, keď absolventi dostanú od firmy ponuku práce, ktorú dáva každému zo žiakov duálneho vzdelávania, vedia do čoho idú, pretože firmu poznajú.

Duálne vzdelávanie v ZF Slovakia čaká tento rok významný míľnik v podobe prvých absolventov. Prví žiaci absolvujú systém duálneho vzdelávania aj v spoločnosti Decodom, ktorá od budúceho školského roka spúšťa v spolupráci so strednými odbornými školami drevárskymi nový odbor, technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba, ktorý doplní stolárov a operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby, ktorí sa už vo firme prakticky vzdelávajú. „Úplne nový odbor technik drevárskych CNC zariadení sme si vytvorili sami v spolupráci s drevárskymi školami,“ uviedla referentka personálneho odboru spoločnosti Decodom Monika Stoličná. Nový odbor sa podľa nej rozhodli vytvoriť aj na základe skúseností s duálnym vzdelávaním a prispôsobili si ho na svoje podmienky. „Prispôsobujeme odbory našim novým technológiám, ktoré máme vo výrobe. Žiaci sa spočiatku učili základy, ale keďže teraz máme vo výrobe už množstvo nových technológií, postupne na ne adaptujeme aj odbory a do budúcna plánujeme vytvoriť  ďalšie nové odbory,“ doplnila.

 

Menej administratívy a viac peňazí pre zamestnávateľov

Spojenie vzdelávania v škole a u zamestnávateľa ešte viac zefektívnia pripravované legislatívne zmeny a aktivity Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Jednou zo zmien v rámci novely zákona o odbornom vzdelávaní, ktorou sa bude riadiť už nový školský rok je aj zavedenie priamych platieb, ktoré pomôžu vstupovať do  systému duálneho vzdelávania aj menším firmám či živnostníkom. Malé a stredné podniky budú môcť získať príspevok až 1000 eur na každého žiaka. V prípade veľkých zamestnávateľov pôjde o  700 eur na žiaka s učebnou zmluvou pri poskytnutí praktického vyučovania nad 400 hodín a o 300 eur pri praktickom vyučovaní v rozsahu 200 až 400 hodín na školský rok. Doterajšie daňové benefity pre zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania pritom zostávajú v pôvodnej výške. 

 

Vstúpte do klubu

„One stop shop-om“ pre oblasť duálneho vzdelávania je  Štátny inštitút odborného vzdelávania (organizácia priamo riadená ministerstvom školstva). Poskytne vám všetky potrebné informácie a procesom vstupu do systému vás bude sprevádzať. Stačí teda využiť príležitosť, potenciál nadaných a motivovaných žiakov, zapojiť sa do duálu a spraviť z nich kvalitných zamestnancov a profesionálov, ktorí budú rozvíjať Vašu spoločnosť.

 

Článok bol pripravený na žiadosť Holandskej obchodnej komory pre účely informovania o systéme duálneho vzdelávania a Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP prostredníctvom Newsletter-a.