Prípravu žiakov v duálnom systéme postráži viac ako 700 inštruktorov

Bratislava - 18. júla 2018 - Vyškolených inštruktorov v systéme duálneho vzdelávania je už viac ako 700 a stále pribúdajú. V týchto dňoch sa na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV) školia ďalší, konkrétne od zamestnávateľov ZF Slovakia, a.s. a Group PSA Slovakia. 

 

Inštruktor má v duálnom vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Tvorí takpovediac spojivo medzi žiakom a firmou, sprevádza ho počas celého štúdia praktickým vyučovaním priamo u zamestnávateľa. Formuje jeho vzťah k firme a práci ako takej a je zodpovedný za zručnosti, ktoré žiak počas štúdia získa. 

Inštruktori spoločnosti ZF Slovakia, a.s. duálnym vzdelávaním vo svojej spoločnosti žijú a prezentujú ho na každom kroku alebo lepšie povedané kilometri. Aj na školenie dorazili v tématicky polepenom aute. 

 

Doteraz ŠIOV v rámci Národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" počas 45 školení vyškolil presne 702 inštruktorov. S ďalšími 8, ktorí sa v inštruktorstve zdokonaľujú práve teraz ich už bude 710. Takže cieľ národného projektu - 700 vyškolených inštruktorov už bol prekonaný. Vyškolení inštruktori získavajú certifikáty, ktoré ich oprávňujú vykonávať túto činnosť sedem rokov.