Stredné školy sa v Trenčíne predstavili žiakom

Trenčín - 5. októbra 2018 - Všetky stredné odborné školy Trenčianskeho samosprávneho kraja, gymnáziá aj „školskí“ hostia z okolia predstavili návštevníkom, najmä deviatakom základných škôl možnosti ich ďalšieho štúdia a rozvoja. Dvojdňové podujatie STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA a JOB FORUM 4.-5. októbra na trenčianskom výstavisku začalo príhovorom predsedu kraja, ktorý je zároveň novovymenovaným národným ambasádorom pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Slávnostným príhovorom pokračoval aj riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý vyzdvihol prácu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako lídra v systéme duálneho  vzdelávania a zdôraznil potrebu vzdelávania, ktorá reflektuje potreby trhu práce. V rámci oficiálnej časti výstavy a vyhodnotenia systému duálneho vzdelávania si z rúk predsedu kraja prevzali ocenenie za najvyšší počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania tri župné školy, a to Stredná odborná škola Strojnícka v Považskej Bystrici, Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom a Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom. Národný ambasádor odborného vzdelávania a prípravy odovzdal ocenenie aj trom spoločnostiam pôsobiacim v Trenčianskom kraji - PSL, a. s., Považská Bystrica, HF NaJUS, a. s., Dubnica nad Váhom a Brose Prievidza, s. r. o.

V rámci podujatia mali stredné školy svoj stánok, v ktorom informovali o možnostiach štúdia a propagovali svoju školu. Skoro všetky sa zapojili aj do súťaže o  najlepší technický výrobok, najlepší umelecký výrobok a TOP výrobok. Za členov komisie bol vymenovaný aj Ing. Hančin, PhD. a Bc. Kovács.

Súčasne s podujatím STREDOŠKOLÁK prebiehalo aj JOB FORUM 2018, ktoré organizoval Úrad práce Trenčín. V rámci tohto podujatia mal Štátny inštitút odborného vzdelávania svoj stánok, v ktorom mohol žiakom s rodičmi, zamestnávateľom a zástupcom ďalších organizácií prezentovať duálne vzdelávanie a jeho benefity.

 

Autor: Ing. Richard Hančin, PhD., regionálny koordinátor za Trenčiansky kraj