Aktuálna ponuka v systéme duálneho vzdelávania na šk. rok 2019/2020

Bratislava - 12. marca 2019 - Aktuálna ponuka učebných miest na školský rok 2019/2020 k dnešnému dňu dosiahla 5055 miest. Najvyšší počet ponúka Košický kraj – 854 miest, ďalej nasleduje Prešovský kraj s počtom 764, Bratislavský kraj – 743, Nitriansky kraj - 650, Žilinský kraj - 641, Trenčiansky kraj - 607, Banskobystrický kraj - 438 a uzatvára to Trnavský kraj s počtom 358 miest.

 

V súčasnej dobe prebieha overovanie spôsobilosti zamestnávateľov, ktorí vstupujú do SDV a majú pripravenú ponuku ďalších viac ako 300 učebných miest.

 

Lídrom duálneho vzdelávania v počte zapojených zamestnávateľov v SDV a počet prevádzok ponúkajúcich učebné miesta v šk. roku 2019/2020 je Košický kraj v počte 121.  Trnavsky kraj s počtom 40 zaznamenal najvyšší percentuálny nárast oproti minulému šk. roku a to o 233%.

 

Kraj

Počet prevádzok 2019/2020

Počet prevádzok 2018/2019

Zmena v %

Banskobystrický kraj

48

26

85%

Bratislavský kraj

71

37

92%

Košický kraj

121

50

142%

Nitriansky kraj

115

47

145%

Prešovský kraj

119

41

190%

Trenčiansky kraj

114

87

31%

Trnavský kraj

40

12

233%

Žilinský kraj

97

53

83%

Celkový súčet

725

353

105%

 

Zamestnávatelia rozširujú záujem aj o ekonomické a administratívne odbory v spolupráci s obchodnými akadémiami. Do systému duálneho vzdelávania vstupuje 24 obchodných akadémii.

 

Aktuálny počet stredných odborných škôl v SDV a počet stredných škôl, s ktorými ponúkajú zamestnávatelia učebné miesta v šk. roku 2019/2020 je najvyšší v Prešovskom kraji.

 

Kraj

Počet SOŠ 2019/2020

Počet SOŠ 2018/2019

Zmena v %

Banskobystrický kraj

13

9

44%

Bratislavský kraj

20

10

100%

Košický kraj

27

10

170%

Nitriansky kraj

28

14

100%

Prešovský kraj

30

15

100%

Trenčiansky kraj

22

22

0%

Trnavský kraj

16

4

300%

Žilinský kraj

20

11

82%

Celkový súčet

176

95

85%