Výborný výsledok dualistu v zváračskej súťaži

Žiaci SOŠ technická Čadca bodovali na 23. ročníku medzinárodnej zváračskej súťaže „Zlatý pohár Linde“ vo Frýdku Místku. Prvé miesto obsadil aj žiak systému duálneho vzdelávania.

Už 23. ročník medzinárodnej zváračskej súťaže „ Zlatý pohár Linde" sa konal 16. a 17. apríla 2019 na SOŠ vo Frýdku Místku. Tentokrát s rekordným počtom účastníkov. Celkovo sa zúčastnilo 123 súťažiacich z Česka, Slovenska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Ukrajiny a Bulharska. Výrazný medzinárodný úspech na tomto podujatí dosiahli žiaci SOŠ technickej Čadca.

Výborný výsledok dualistu v zváračskej súťaži

V metóde 111 (obalená elektróda) získal prvé miesto žiak duálneho systému vzdelávania Ján Smutník, ktorý na SOŠ technickej v Čadci študuje odbor strojný mechanik. Praktické vyučovanie vykonáva už druhý rok u zamestnávateľa OMNIA KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto. Okrem úspechu v súťaži dosahuje aj výborné študijné výsledky, ktoré spolu s jeho prístupom k povinnostiam presvedčili zamestnávateľa, aby s ním uzatvoril zmluvu o budúcej pracovnej zmluve. To znamená, že po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok bude prínosom pre úsek údržby a technickej podpory, pracovisko, ktoré veľmi dobre pozná nakoľko tam vykonával odborný výcvik.

V metóde 311 (Kyslík , Plyn) prvé miesto obsadil žiak odboru Mechanik stavebno inštalačných zariadení Adam Kopera .