S Duálom to ide ľahšie?

 

Bratislava - 2.október 2017 - bol názov prvého ročníka odborného seminára zameraného na aktívne využitie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Konferenciu organizoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) s cieľom otvoriť diskusiu partnerov, ktorí sú aktívnou súčasťou systému duálneho vzdelávania na Slovensku a zástupcov ministerstva školstva, okresných úradov, stavovských a profesijných organizácií či združení, odborových zväzov. „Ako líder v oblasti duálneho vzdelávania chceme systém posúvať ďalej a prispôsobiť podmienky podľa požiadaviek tých, ktorí sú jeho súčasťou priamo v praxi. Spolupráca škôl so zamestnávateľmi je kľúčová, no je potrebné vytvoriť prostredie, v ktorom môžu prekonávať svoje limity a nastoľovať nové výzvy. Jednou z nich je aj zvýšenie záujmu práve študentov a firiem zapájať sa, a to nielen do duálneho, ale celkovo do odborného vzdelávania na našich stredných školách,“ uviedol počas seminára Juraj Blanár, predseda ŽSK.

 

 

Podľa slov Michala Bartóka, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania nárast žiakov v systéme duálneho vzdelávania je dôkazom, že ideme dobrou cestou a je výsledkom vzájomnej spolupráce zamestnávateľov, škôl i samosprávnych krajov. „Aj preto vítam iniciatívu ŽSK a zorganizovanie tohto odborného seminára. Žilinská župa vzdeláva v rámci duálneho systému až 27 % všetkých zapojených stredoškolákov na Slovensku, čo je najviac zo všetkých žúp na Slovensku. Verím, že v tomto trende sa bude pokračovať aj v budúcom školskom roku“, dodal Michal Bartók.

Počas prednášok poukázali zástupcovia stredných škôl, zamestnávateľov i zväzov na problematické oblasti, ktoré je potrebné v systéme duálneho vzdelávania riešiť. K nim zaradili nemožnosť žiakov vstúpiť do systému duálneho vzdelávania vo vyšších ročníkoch, čo by privítali ako školy ako aj zamestnávatelia. Za dôležitú považujú tému kariérneho poradenstva na základných školách a vplyv výchovných poradcov na výber povolania medzi žiakmi základných škôl. Ako problematický vnímajú samotný prijímací proces, keďže deviataci si môžu podať prihlášku na dve stredné školy. Za dôležitú považujú aj propagáciu odborného vzdelávania a prípravy a rýchlejšie premietnutie návrhov do legislatívneho procesu.

Program odborného seminára