Duálne vzdelávanie je dôležitou témou aj u chemikov

Bratislava - 13. októbra 2017 - Príprava žiakov v duálnom vzdelávaní v študijných odboroch chemik operátor, operátor gumárenskej a plastikárskej výroby, ale aj podpora prírodovedného a technického vzdelávania či podpora talentovaných žiakov boli témami dnešného workshopu pre učiteľov chémie a kariérnych poradcov na základných školách, ktorý zorganizovala SOŠ chemická v bratislavskom Vlčom hrdle.

Počas workshopu si navzájom vymenili skúsenosti samotní učitelia chémie, zamestnávatelia z chemického sektora, ale aj kariérni poradcovia.

„Systém duálneho vzdelávania sa netýka iba stredných škôl a zamestnávateľov. Učitelia a kariérni poradcovia pracujúci na základných školách sú rovnako dôležitou súčasťou pri správnom nasmerovaní žiakov pri výbere strednej školy. So žiakmi je potrebné hovoriť, poskytovať im dostatok informácií, aby sa vedeli čo najlepšie rozhodnúť,“ zdôraznil počas prednášky Roman Conorto zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Zároveň však aj dodal, že o absolventov študijných odborov chemik operátor a operátor gumárenskej a plastikárskej výroby je na trhu práce veľký záujem.

Stredná odborná škola chemická pod vedením riaditeľky Mgr. Ing. Silvie Loffayovej patrí medzi školy s vysoký kreditom. O aktivitách školy aj jednotlivých odboroch sa dočítate priamo na stránke školy http://www.sosch.sk/studium-3/