Prinášame vám Newsletter DUÁL pre základné školy. Čo v ňom nájdete?

Milí pedagógovia, kariéroví poradcovia,

 

prinášame vám nový mesačník Newsletter DUÁL pre základné školy, prostredníctvom ktorého by sme vám chceli poskytovať informácie o často diskutovanej téme duálneho vzdelávania. Táto téma rezonuje v médiách, veľa sa hovorí o kvalifikovaných pracovníkoch i príprave žiakov pre trh práce.

Štátny inštitút odborného vzdelávania ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR má v kompetencii stredné odborné vzdelávanie a realizuje národný projekt Duálne vzdelávanie a zvyšovanie kvality a atraktivity OVP.

Boli by sme radi, aby sa náš mesačník stal vaším pomocníkom na hodinách, pomocníkom pri kariérovom poradenstve, pri rozhovoroch so žiakmi o strednej škole alebo o študijnom či učebnom odbore. Rovnako by sme boli radi, aby ste v ňom získali dostatok odpovedí a podnetov.

 

V prvom čísle vám prinášame:

  • Štatistiky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny hovoria, že na Slovensku máme 32% vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracujúcich na stredoškolských pozíciách a až 60% stredoškolských absolventov, ktorí nepracujú v odbore. Viac sa dočítate v článku Realita z trhu práce.
  • Odbor stolár patrí k nedostatkovým odborom na trhu práce. Čo všetko so sebou prináša a jeho možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania nájdete v rozhovore so Stanislavom Zavarským v článku So stolárskou školou sa o nedostatok práce nemusíte báť.
  • Na vaše často kladené otázky o systéme duálneho vzdelávania odpovedáme v rubrike Najčastejšie otázky a odpovede na tému duálneho vzdelávania.

Newsletter Duál pre základné školy - október