Newsletter Duál pre stredné školy - október

Najnovšie číslo Newslettra Duál pre stredné školy Vám prináša informácie nielen o plánovaných aktivitách Národného projektu Duálne vzdelávanie a podpora atraktivity a kvality OVP v školskom roku 2017/2018, ale aj odpovede na často kladené otázky týkajúce sa zapojenia strednej odbornej školy do systému duálneho vzdelávania a témy s tým súvisiace. Súčasťou októbrového čísla je tiež magazín o Európskej únii – Európska únia pre mladých, ktorá slúži ako stručný sprievodca po Európskej únii.

Newsletter Duál pre stredné školy - október 2017