Stretneme sa na Burze stredných škôl v Poprade a v Levoči. Nezmeškajte ich!

Počas dvoch novembrových dní sa budú konať Burzy stredných škôl a nebude na nich chýbať ani duálne vzdelávanie. Podujatia organizuje CPPPaP v spolupráci s regionálnymi úradmi práce a to 10. novembra v Poprade a 16. novembra v Levoči.

 

V uplynulých týždňoch organizovali regionálne Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s vyššími územnými celkami a strednými školami sériu podujatí pre žiakov základných škôl, ich rodičov, kariérnych poradcov. Nechýbali sme ani my – teda naši regionálni koordinátori s témou duálneho vzdelávania.

Foto: Michalovce – Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

 

Tisíce žiakov základných škôl v rôznych mestách Slovenska získali počas podujatí informácie o stredných školách, ale aj zamestnávateľoch zapojených do systému duálneho vzdelávania, mohli sa priamo pýtať škôl, zamestnávateľov na možnosti štúdia aj uplatnenie priamo po škole.

Najbližšie tak môžu urobiť žiaci a ich rodičia v Poprade a v Levoči. Príďte. Tešíme sa!

 

Foto: Michalovce – Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

 

Sumár podujatí, ktorých sme sa zúčastnili

 

18.10. 2017 Nitra – Burza informácií

24.10. 2017 Michalovce – Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

25.10.2017 Košice - Burza práce a príležitostí

26.10.2017 Prešov – Burza práce a príležitostí

26.10.2017 Trebišov – Stretnutie výchovných poradcov na SOŠ cirkevnej

27.10.2017 Bardejov – deň otvorených dverí Spojená škola Juraja Henischa Bardejov

10.11.2017 Poprad – Burza stredných škôl

16.11.2017 Levoča - Burza stredných škôl