Veľtrhy Job Forum a Stredoškolák - Hrdina remesla mali čo ponúknuť

Trenčín - 13. novembra 2017 - V poradí už 9. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania „Job Forum 2017“ sa konal v dňoch 26. a 27. októbra 2017 v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod hlavičkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne.

 

 

Veľtrhu sa zúčastnili všetci záujemcovia, ktorí si aktívne hľadali prácu. Informácie o pracovných príležitostiach bolo možné získať u 65 vystavovateľov, a to v oblasti priemyselnej výroby i technológií, strojárskej výroby a automobilového priemyslu, logistických a iných služieb. Na veľtrhu bolo možné vyberať tiež z pracovných ponúk obchodných reťazcov a výrobných podnikov.

 

 

Za Národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania  Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP vystúpil regionálny  koordinátor Gabriel Kovács, v panelovej diskusii na tému „Situácia na trhu práce s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu“. Na  konferencii participoval aj Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská obchodná a priemyselná komora, TREXIMA, Ústredie PSVaR, EURES, Asociácia zamestnávateľov, Inšpektorát práce a Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín. 

 

Paralelne s veľtrhom Job Forum 2017 prebiehal už 19. ročník výstavy stredných škôl s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja pod názvom Stredoškolák – Hrdina remesla.

 

Predmetom výstavy bola prezentácia stredných škôl v oblastiach ako je strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo, obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách určená žiakom základných škôl.

 

 

Členmi odbornej komisie, ktorá vyhodnocovala „Najlepší exponát výstavy“, boli aj zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Gabriel Kovács a  Richard Hančin. Do súťaže sa mohli zapojiť  všetky stredné školy. Cenu za top exponát získali študenti Strednej odbornej školy Prievidza Adam Zubatý a Lukáš Letavaj, ktorí predviedli svoju 3D tlačiareň. Daniel Mihálik zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom zvíťazil s Teslovou cievkou v kategórií najlepší technický exponát. Najlepším umeleckým exponátom bol podľa hodnotiacej komisie Candy bar lesnej víly Paulíny Konečnej a kolektívu študentov zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trenčín. Video Strednej odbornej školy Pruské zvíťazilo v kategórií najlepšie promo video. Z ceny publika o najlepší stánok školy sa tešili žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne.