Aj podujatie Kam na strednú ponúklo informácie o duálnom vzdelávaní

Trnava - 28. november 2017 - Tridsať stredných škôl s rôznorodým zameraním, ako aj firmy zapojené do systému duálneho vzdelávania Trnavského kraja sa dnes predstavili na výstave Kam na strednú 2017, ktorú pre žiakov ôsmich a deviatych ročníkov základných škôl pripravilo Národné kariérne centrum. V Mestskej športovej hale v Trnave sa stretli kariéroví poradcovia, pedagógovia a zástupcovia stredných škôl i firiem, aby sa naplno sa venovali žiakom i ich rodičom a zodpovedali im všetky otázky o ich ďalšom štúdiu.

 

 

„Tým, že sa na výstave predstavili spolu firmy aj stredné odborné školy zapojené do duálneho vzdelávania získali deviataci možnosť dozvedieť sa na jednom mieste informácie ako o škole, tak aj o firme, čo bolo určite veľkou výhodou. S výchovnými a kariérovými poradcami sme zas diskutovali o duálnom vzdelávaní a uplatnení žiakov v žiadaných profesiách,“ povedala Jana Grychniková, regionálny koordinátor pre duálne vzdelávanie v Trnavskom kraji.

 

Výstava bola prístupná od 9.00 do 17.00 hodiny a organizátori tak vytvorili možnosť spoločnej návštev žiakov i rodičov. "Práve rodičia vedia pri dôležitom životnom rozhodnutí svoje dieťa usmerniť, pretože poznajú, na čo má nadanie a talent," povedal Miro Koleník, jeden z organizátorov z Národného kariérneho centra.