Aktivita 5

5.1

Teoreticke východiska k prvkom smerovania žiakov
Prvky smerovania žiakov ZŠ na SOŠ
Spracovanie metodiky implementácie prvkov sprevádzania žiakov ZŠ
Vytvorenie vzdelávacieho programu + rozhodnutie o akreditácii

AKV schvalenie MSVVaS SR

Podpora kariéroveho vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania
 

5.2

Tvorba a akreditácia vzdelávacieho programu – v realizácii s termínom ukončenia 30.9.2017

 

5.3

Zadefinovanie modernej strednej odbornej školy reflektujúc na potreby SDV - prebieha finalizácia výstupu na základe dokumentu Učiace sa Slovensko, ako aj návrhov na legislatívne úpravy súvisiace so zákonom č. 61/2015 Z.z., ktorý ovplyvní model fungovania SOŠ v SDV.

Vytvorenie profesijných štandardov kľúčových zamestnancov školy a PZ v SDV - prebieha finalizácia výstupu na základe dokumentu Učiace sa Slovensko, ako aj návrhov na legislatívne úpravy súvisiace so zákonom č. 61/2015 Z.z., ktorý ovplyvní model fungovania SOŠ v SDV.

Model zavedenia odbornej maturitnej skúšky do systému OVP a návrh jej implementácie – termín ukončenia 31.8.2018.

 

5.4

Zavedený model sprevádzania žiakov SOŠ k želanému stupňu kariérovej zrelosti
Porovnanie vývoja smerovania žiaka medzi školským systémom a SDV
Vypracované praktické úlohy a testy záujmov pre identifikáciu predpokladov žiakov v 11 skupinách študijných a učebných odborov
Príprava vzdelávacieho programu – kariérový koučing v SDV

Správa za rok 2016 A5

Správa za rok 2017 A5