Aktivita 6

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Služby národného projektu“ – prebieha ex-ante kontrola.

Prebieha komunikácia so sekciou informatiky rezortu školstva a Datacentrom – Metais

Správa za rok 2016 A6

Správa za rok 2017 A6