Aktivita 2

2.1.

Mapa vecnej pôsobnosti
Prevodník medzi povolaniami a učebnými a študijnými odbormi s napojením na NSK

 

2.2.

Vyhodnotenie monitorovania uplatnenia absolventov SOŠ

Správa za rok 2016 A2

Správa za rok 2017 A2