Aktivita 4

4.1

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Služby národného projektu“
Prieskum na zabezpečenie priestorov pre DualPointy a Centrum orientácie
Manuál implementácie SDV pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa Vzdelávací program pre aktivitu 5.2.

4.2

Normatívy materiálneho technického a priestorového zabezpečenia
Za rok 2016 vypracovaných 28 normatívov:

Skupina odborov 22 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=109

Skupina odborov 23, 24 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=106

Skupina odborov 25 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=195

Skupina odborov 26 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=110

Skupina odborov 27 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=111

Skupina odborov 28 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=112

Skupina odborov 29 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=113

Skupina odborov 31 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=114

Skupina odborov 32 -http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=115

Skupina odborov 33 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=116

Skupina odborov 34 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=117

Skupina odborov 36 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=118

Skupina odborov 37 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=119

Skupina odborov 42, 45 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=121

Skupina odborov 43 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=122

Skupina odborov 62 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=123

Skupina odborov 63, 64 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=124

Skupina odborov 82, 85 - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=130

Skupina odborov 82K - http://www.siov.sk/Normativy.aspx?ID=129

Pre skupinu odborov 21 sú normatívy v príprave
Za rok 2017 v príprave 27 normatívov

Vzorové učebné plány a osnovy

Za rok 2016 bolo vypracovaných 39 vzorových učebných plánov a osnov (33 schválených):

Skupina odborov 21 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=108

Skupina odborov 22 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=109

Skupina odborov 23, 24 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=106

Skupina odborov 25 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=195

Skupina odborov 26 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=110

Skupina odborov 27 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=111

Skupina odborov 28 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=112

Skupina odborov 29 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=113

Skupina odborov 31 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=114

Skupina odborov 32 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=115

Skupina odborov 33 - http://www.siov.sk/D odatok.aspx?ID=116

Skupina odborov 34 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=117

Skupina odborov 36 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=118

Skupina odborov 37 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=119

Skupina odborov 39 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=120

Skupina odborov 42, 45 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=121

Skupina odborov 43 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=122

Skupina odborov 62 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=123

Skupina odborov 63, 64 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=124

Skupina odborov 76 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=128

Skupina odborov 82 K - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=129

Skupina odborov 82, 85 - http://www.siov.sk/Dodatok.aspx?ID=130

Za rok 2017 bolo vypracovaných 22 vzorových učebných plánov a osnov

Rámcové učebné plány
Za rok 2016 bolo vypracovaných 130 RUP
V roku 2017 sa inovovali RUP všetkých skupín odborov patriacich do NP Dual (23 skupín odborov)
RUP sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu.

Počet učebných zmlúv na školský rok 2016/2017: 998 (karty účastníka)
Počet duálnych zmlúv 2016/2017: 100

Počet učebných zmlúv na školský rok 2017/2018: odhad  1341
Počet duálnych zmlúv 2017/2018: prebieha zber DZ s termínom do 31.12.2017

Správa za rok 2016 A4

Správa za rok 2017 A4